Olycksfallsförsäkring

Alla som rider på Ponnystallet i 30-minuters, 45-minuters och specialgrupper måste vara medlemmar i ridklubben. Detta bla för att olycksfallsförsäkringen skall gälla.

 

För att bli medlem behöver ni betala medlemsavgiften som är på 250 kr per år och registrera er i vårt formulär så att vi får ert fullständiga personnummer.

 

Information från svenska ridsportsförbundet NYTT för 2017!

 

Olycksfallsförsäkring för dig som rider

Du som medlem i förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet har en olycksfallsförsäkring i Folksam via ditt medlemskap.

Försäkringen ger dig ett bra grundskydd om du råkar ut för en skada när du rider och är framtagen i samarbete med Svenska Ridsportförbundet.

 

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:

• aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess

distriktsförbund, medlemsförening eller i samverkan med

medlemsförening.

• under enskild ridning och träning.

• under direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.

Om träning/tävling anordnas på annan ort än hemorten (även

utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i

samband med sådan resa.

Läs mer om olycksfallsförsäkringen>>

 

 

Anmäl skada så här

Om du vill anmäla en skada kontaktar du din förening. Föreningen anmäler din skada här>>.

 

Frågor om anmäld skada

Har du frågor om ditt skadeärende ring 0771–960 960.

 

Skador före den 1 januari 2017

Har du ett pågående skadeärende eller vill anmäla en skada som har inträffat före den 1 januari 2017 kontaktar du Länsförsäkringar eller din förening. 

 

 

 

Utöver invaliditet gäller försäkringen för kostnader som uppstår i samband med läkarbesök och behandling av tandläkare som kan härledas till olycksfallet. Försäkringen täcker kostnader kopplade till skadan fem år efter skadetillfället.

 

Om olycksfallet kräver läkarvård eller tandläkarvård gäller försäkringen för trasiga kläder, glasögon och skyddsutrustning.

 

Vid mer frågor tag kontakt med Svenska Ridsportsförbundet.

 © Ponnystall Stockholm
070-770 91 90 :: Gamla Ingarövägen 2 :: 134 61 Ingarö