Styrelsen

 

I styrelsen sitter:

 

Ulrika Linné-Åqvist, Ordförande 

Jonas Thorelius, Vice ordförande & sekreterare

   

Ledamöter  

Anneli Gauffin, USEK samordning 

Kamilla Hagel, Tävligsledare  

Jessica Welander Rasmussen , Kassör och tävligsledare   

 

Suppleanter  

Ann-Sofi Ståhl, Tävlingsledare 

Stina Lindh Hök, Tävlingsledare 

Jessica Thorelius, Kommunikation 

Lena Gardmo Sönnergaard, Kommunikation

Kristin Liljeros, Tävlingsledare

 

Vi söker fler som är intresserade av att hjälpa till inom ridklubben och ungdomssektionen, vi behöver bl a tävlings- och utbildningsansvarig.

 

Maila oss: ridklubb@lemshagaridklubb.se© Ponnystall Stockholm
070-770 91 90 :: Gamla Ingarövägen 2 :: 134 61 Ingarö